Kezdőlap

Theisz Gyula,

bölcseleti doktor, főreáliskolai tanár, szül. 1855. aug. 13. Szepes-Olasziban; középiskoláit az eperjesi kollegiumban kezdte és az iglói főgimnasiumban végezte 1875-ben. Szegény szülők gyermeke lévén és atyját 1868-ban elvesztvén, egész tanulmányi ideje alatt a megélhetésért küzdött. 1875-ben 300 frt kölcsönpénzzel külföldre ment s egy semestert a strassburgi, egyet meg a párisi egyetemen töltött. 1876. okt. 10. tért vissza és tanulmányait a budapesti egyetemen végezve, 1878. máj. tanári alapvizsgálatot tett. Ekkor Gyulai Pál ajánlatára nevelőnek ment, de aug. Pákh Károly iglói főgymnasium igazgatójának, volt tanárának felszólítására Iglón gymnasiumi segédtanár lett. Az 1878-79. tanévet Iglón töltötte és a tanári vizsgálatot is letette Budapesten a franczia nyelv és irodalomból, mint melléktárgyakból pedig a történelemből és földrajzból. 1879-től a lőcsei állami főreáliskolánál mint a franczia nyelv tanára működött. Jelenleg a budapesti V. ker. főreáliskola tanára.

Fordított francziából magyarra és írt Észrevételeket a franczia nyelv tanítás reformjához (1888.), a M. Paedagogiába (1892. Az idegen nyelv tanításának módszeréről.).

Munkái:

1. Franczia nyelvkönyv. Olvasókönyv. Gyakorlókönyv. Nyelvtan. A reáliskolák III. és IV. oszt. számára. Bpest, 1881., 1885. Két kötet.

2. Petite histoire de la litterature française. Lőcse, Leipzig, 1882 (2. kiadás 1883.).

3. Rendszeres franczia nyelvtan, a reáliskolák felsőbb osztályai számára és magánhasználatra. Bpest, 1884.

4. Racine ifjusága. U. ott, 1889.

5. Kis franczia nyelvtan. Bpest, 1897.

6. Petite Grammaire française. U. ott, 1897. (2. kiadás 1903., 1904. 3. kiadás 1908. U. ott).

7. Franczia nyelvtan haladottak számára. U. ott, 1894. és 1899. (Franczia czímmel is).

8. Lessing, Minna von Barnhelm. U. ott, 1900. (Német Könyvtár 4.).

9. Franczia olvasó- és gyakorlókönyv. I. rész. A reáliskolák III. oszt. számára. U. ott, 1900. (A franczi elemi nyelvtanfolyamok, 3. kiadása.). A III. és IV. oszt. számára. 4. teljesen átdolgozott kiadása 7 képpel. U. ott, 1900.

10. A franczia nyelv középső tanfolyama. Olvasókönyv. Gyakorlókönyv. Szókönyvecske. A leányiskolák III. és IV. oszt. számára. U. ott, 1900. (A III. oszt. számára. 4. kiadás 14 képpel és 1 térképpel. U. ott, 1904. Fr. cz. is. 2. kiadás. U. ott, 1904. és 1907.).

11. A franczia nyelv elemi tanfolyama. Olvasókönyv. Gyakorlókönyv. Nyelvtani táblázatok. Szókönyvecske. Fonetikus szövegek. A leányiskolák II. oszt. számára. 3. kiadás. U. ott, 1901. (Franczia cz. is. 2. kiadás. 1897. és 1899., 3. k. 1901., 4. k. 1904., 5. k. 1906., 6. k. 1907., 7. k. 1908.).

12. Franczia olvasó- és gyakorlókönyv III. része a XVII., XVIII. és XIX. század képes irodalomtörténete szemelvényekkel. A reáliskolák sz. U. ott, 1901.

13. A franczia nyelv felső tanfolyama. Szemelvények a XVII., XVIII. és XIX. század nagy iróiból, irodalomtörténeti magyarázatokkal és 27 arczképpel. U. ott, 1901. (2. k. 1907.).

14. Franczia-magyar és magyar-franczia szótár I. kötet. U. ott, (1902. Matskássy Józseffel. Fr. czímmel is).

15. Schiller, Wilhelm Tell. U. ott, 1903. (Német Könyvtár 10.).

16. Franczia olvasó- és gyakorlókönyv. Második rész. A reáliskolák IV., V. és VI. osztálya számára. 2. kiadás. U. ott, 1904.

17. A német nyelviskola. I. rész. Kezdők számára. A gymnasiumok és polgári fiúiskolák III. és IV., a reáliskolák, felsőbb leányiskolák I. és II. oszt. számára. U. ott, 1906. Hat képpel.

18. Német nyelviskola, (Deutsche Sprachlehre.) Haladók számára... U. ott, 1908.

Kiszlingstein Könyvészete.

Schack Béla, Kereskedelmi iskoláink. Bpest, 1896. 30. l.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 142., XVIII. 710. l.

M. Könyvészet 1886-1900.

Corvina 1909. 18., 28. sz.

A m. n. múzeumi könyvtára példányairól és önéletrajzi adatok.