Kezdőlap

Theisz Márton Lajos,

evang. lelkész, szül. 1799. szeptember 11. Matheoczon (Szepesm.); miután tanulmányait Késmárkon és Eperjesen elvégezte, ez utóbbi helyen nevelőséggel foglalkozott, míg 1824 nyarán Gölniczbányán igazgatótanító, pár év mulva pedig első lelkész lett, hol 1832. jan. 16. meghalt.

Munkái:

1. Antrittsrede... Kaschau. (Installation des an der evang. Schule zu Göllnitz neu erwählten Rectors... Gefeyert den 11. und 12. July 1824. cz. munkában).

2. Andachtsbuch für die evang. Jugend. U. ott, 1827. Aczélm. képpel.

3. Religionsbuch für de ev. Jugend. U. ott, 1828.

4. Mit Gott! Für König und Vaterland! eine Bergpredigt... in Gölnitz den 27. Sept. 1829. U. ott, 1830.

5. Eine apostolische Ermunterung zur bevorstehenden 300 jährigen Jubelfeier der Uebergabe der Augsburgischen Confession, in einer Predigt am 25 May 1830. zu Dobschau. U. ott, 1830.

6. Die Augsburgische Confession... mit beigefügten Erklärungen und einer historischen Einleitung. U. ott, 1830. (Ez ellen írta Skalnik Ferencz: Darstellung der katholischen Glaubenslehre. Kaschau, 1831. cz. munkáját.).

Egyházi énekeket is szerzett, melyek ma is használatban vannak.

Petrik Bibliogr.

Weber S., Ehrenhalle verdienstvoller Zipser, Iglo, 1901. 164. l.

Zoványi Jenő, Theologiai Ismeretek Tára III. 316. l.