Kezdőlap

Thill Nándor,

szab. hiv-. tiszt Budapesten.

Munkái:

1. Elemi karénektan tanodák számára. Bpest, év n. Két rész.

2. Első karénektan tanodák számára. U. ott, 1865. Két füzet.

Kiszlingtein Könyvészete.