Kezdőlap

Thim József,

orvosdoktor, járásorvos, szül. 1864. aug. 6. Zomborban; gymnasiumi tanulmányait ugyanott végezte; az orvosi egyetemet Bécsben, Berlinben és Grazban hallgatta. Orvosi oklevelet 1889. nyert. Két évet töltött a grázi közkórházban mint alorvos és egyet a budapesti szemészeti klinikán Schulek tanár mellett. 1889. Titelre (Bécs-Bodrogm.) és 1893. Zomborba neveztetett ki központi járásorvosnak. 1895. tiszti orvosi oklevelet nyert. 1896. Sándor szerb király a Szent-Száva renddel tűntette ki.

Czikkei a Hazánkban (I. III. 1884-85. Zombor városa 1848-49., A titeli fensík a magyar szabadságharczban, V. 1886. A zalatnai mészárlásról, Szerbia és a szerb mozgalom Magyarországon, Risztics János után, VIII. 1887. A szerb fölkelés kitörése, Belgrád ostroma, Vörös Antal följegyzéseiből, IX. 1888. Damjanich imája); a Bácskában (1885. 38. sz., 1886. 39. sz. Bács-Bodrogmegye 1848-49. iratairól, 1887. 76., 77. sz.); a Bács-Bodrog vármegyei tört. társ. Évkönyvében (1886. Zombor város eleste, Sterbácz eltünt község, 1888. A szerb vajdaság felállításának megkisérlése a mult században, 1891. Egy bácskai eltünt községről); a Délmagyarországi Lapokban (1905. 43. A fajmagyarság jövője); a Pallas Nagy Lexikonába a szerb történeti czikkeket írta.

Munkái:

1. Délmagyarország önvédelmi harcza 1848-1849-ben. I. kötet: Bácsbodrogmegyei és Szerém-végvidéki események. Zombor, 1887. (Ism. Egyetértés 133., P. Napló 145., Bácska 33. sz.).

2. A szerbek története a legrégibb kortól 1848-ig. Nagy-Becskerek, 1892. (Történeti Nép- és Földrajzi könyvtár XXIV. Ism. Kath. Szemle 1893.).

3. A malariákról. Bpest, 1893.

4. Az 1848-49. szerb felkelés. U. ott, 1894.

5. Az Obrenovicsok fellépése a forradalom alatt. Zombor, 1894.

6. Az egészségügyi közigazgatás reformjáról. Bpest, 1894.

7. Egészségügyünk jelen viszonyai és a reform. U. ott, 1895.

8. Himlőoltási útmutató, különös tekintettel a gyakorlati eljárásra. Hat táblával. U. ott, 1896.

9. Az egészségügyi közigazgatás kézikönyve, különös tekintettel a gyakorlati eljárásra. U. ott, 1897. Két kötet. Három tábl.

10. Népszerű közegészségtan. A művelt közönség számára. U. ott, 1898. (Egyetemes Ismeretek Tára VII.).

11. Közegészségtan. U. ott, 1899.

12. Orvosi irásművek. U. ott, 1904.

13. Magyar orvosi Utmutató. U. ott, 1905.

14. Fajhygiene és a magyarság. U. ott, 1905.

Az 1895. nemzetközi kongresszuson tartott felolvasása: Über Serbiens Sanitätswesen und Gesetz.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 155. l., II. Pótkötet 1904. 725. l.

Petrik M. Könyvészet 1886-1900.

Magyarország Vármegyéi. Bács-Bodrog vármegye. Bpest, 1909. II. 549. l.