Kezdőlap

Thold Orbán (nagy- és kisselmeczi),

székesfővárosi hivatalnok.

Munkái:

1. Tacitus. Bpest, 1898. (Ism. Egyetemes Philologiai Közlöny 1899.).

2. A budapesti szent István templom. (Vázlatos ismertetés). U. ott, 1905.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.