Kezdőlap

Tholt Titusz (nagy- és kisselmeczi),

ügyvéd, budapesti polgár és háztulajdonos. Meghalt 1888. nov. 13. Budapesten 46 éves korában.

Munkája: Fehéregyház és Árpád sírjának holfekvése és kutatásaim. Bpest, 1886.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és gyászjelentés.