Kezdőlap

Thomas Károly,

leányiskolai tanító, szül. 1844. szep. 28. Brassóban; a Honterus-gymnasium bevégzése (1864) után, tanult 1868-ig a jenai, berlini és bécsi egyetemen theologiát és classica philologiát. 1870. decz. 13. óta a brassói ev. leányiskola igazgatója; 1884 óta egyszersmind az azzal összekötött három tanfolyamnak (a leánygyermekkertészet, kézimunka és könyvvitelnek) is igazgatója. Ezen állásában 1885 óta kiadja az iskola programmját (melyekben czikkei jelentek meg). A brassói torna-egyesület elnöke.

Munkái:

1. Rückblick auf das erste Vierteljahrhundert des Kronstädter sächs. Turnvereins 1861-1886. Kronstadt, 1886.

2. Erdkunde. U. ott, 1894. (3. kiadás).

3. Bilder aus der ungarischen geschichte. U. ott, 1894.

4. Biblische Erzählungen für das zweite, dritte und vierte Schuljahr. U. ott, 1894.

5. Die bisherige Entwicklung und der gegenwärtige Stand der Lehrerinnenfrage in unserer evang. sächs. Landeskirche. U. ott, 1901.

6. Bilder aus der Weltgeschichte. U. ott. 1904., 1906., 1907. Három kötet.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon IV. 476. l.