Kezdőlap

Thómits János,

a grabóczi (Tolnam.) nem egyesült klastromban nemzeti iskolai tanító.

Munkája: Nagymélt. Négyesi báró Szepesy Ignácz urnak, örvendetes köznyáji ünnepére kinyiltt erkölcs virágja, midőn pécsi püspökségnek székébe jelesen be-iktatna. Pécs. (Költemény).

Petrik Bibliogr.