Kezdőlap

Thordai Benedek,

a zsoltárfordító, Tordáról származott, de életpályája ismeretlen, csak annyit tudunk róla, hogy a család unitarius volt.

A XXX. zsoltár énekét szerzette a XVI. század közepe táján; ezt Szilády Áron közölte a Régi M. Költők Tára II. kötetében jegyzetekkel; ugyanezt közli Kanyaró Ferencz az Aranyos-Vidékben (1897. 32. sz.) szintén jegyzetekkel.

Irodalomtörténeti Közlemények 1902. 38., 40., 42., 44. l.