Kezdőlap

Thoroczkay Viktor (toroczkó-szent-györgyi báró),

Aranyos vármegye nyug. főispánja.

Munkái:

1. Néhány szó a magyar képzőművészet érdekében. Röpirat. Bpest, 1893.

2. A magyar állam és nemzetiségei. Politikai tanulmány. U. ott, 1896.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.