Kezdőlap

Thót Antal J. F.,

gázgyári igazgató, szül. 1824. máj. 5. Ó-Bánovczén (Szerémmegye); tanulmányait a bécsujhelyi cs. kir. katonai mérnökakadémián végezte. Mint cs. hadnagy lépett a hadseregbe. 1848-ban kapitányi ranggal Görgey táborkarába osztatott be. A szabadságharcz után elfogatott és golyó általi halálra itéltetett; azonban büntetése 16 évi várfogságra enyhítetett. 1854-ben kegyelmet kapott és majd magántanító volt, majd pedig a Reitter-féle kereskedelmi iskola tanára lett Aradon, később városi, majd pedig vasuti mérnök lett; legutóbb az aradi gázgyár igazgatója volt. Meghalt.

Munkái:

1. Lehrbuch der allgemeinen Erdbeschreibung, mit besonderer Rücksicht auf Oesterreich und Deutschland. Für Gymnasien, Real- und Handelsschulen. Arad, 1858.

2. Schulwandkarte von Ungarn, der serbischen Wojwodschaft und dem temescher Banate, Siebenbürgen, Kroatien, Slavonien und der Militärgrenze. U. ott, év n.

3. Die mathematische Geographis, für den ersten unterricht in katechetischer From bearbeitet. Mit einem Anhang von Lesestücken, enthaltend die Geschichte der Astronomie und die Biographien der berühmtesten Astronomen. U. ott, 1862.

Szinnyei Könyvészete.

Lakatos Ottó, Arad története. Arad, 1881. 39. l.

Petrik Bibliogr.