Kezdőlap

Thót László (rábéi és szoboszlói),

a jog- és államtudományok doktora, okl. államszámvivő, bölcs. doktor, ügyvéd, a spanyol kir. akadémia tagja.

Munkái:

1. Az indóeurópai nyelvek rövid összehasonlító nyelvtana. Debreczen, 1902.

2. Úti emlékek. U. ott, 1904. (1903-ban tett körutazásának Spanyol-, Franczia-, Angol-, Oroszországban sat. leírása).

3. Büntetőjogi tanulmányok. Bpest, 1904.

4. L' Imputabilitá in diritto penale. Studio giuridico comparativo. Róma, 1904.

5. A kriminalanthropologiai iskola. Büntetőjogi tanulmány. Debreczen, 1904.

6. A keleti népek büntetőjoga. Bpest, 1905.

7. A középkori spanyol büntetőjogi iskola. U. ott, 1905. (Különny. a M. Jogász Ujságból).

8. A felebbvitel az olasz bűnvádi perrendtartás javaslatában. U. ott, 1906. (Különny. a Jogtud. Közlönyből).

9. Az istenitéletekről, különös tekintettel hazánkra. Bpest, 1908. (Az Igazság Könyvtára XIII-XV.).

10. A halálbüntetés. Irta Olivencrona Kanut. Svédből ford. U. ott, 1909. (Az Igazság Könyvtára XVII-XIX.).

M. Könyvészet 1902.

Corvina 1909. 25. sz.