Kezdőlap

Thököli Miklós báró (késmárki),

Th. Sebestyén (ki 1593. aug. 20. báróságot nyert) és Dóczy Zsuzsánna fia. 1587. Heidelbergben tanult. Meghalt 1617. ápr. 22. nőtlenül.

Munkái:

1. De Nobilitate, Scripta & publice habita, In solenni, Illustris et Antiquae Heidelbergensis Academiae conventu, V. die Septemberis, Anno Da ChrIste nobIs sapIentIaM. Heidelbergae, 1604. (Ajánlja Keismárki l. Báró Theokeli Miklós atyjának Theökeöli Sebestyénnek).

2. Oratio De Stratagematibus, Conscripta Et Publicitus Recitata In Frequentissima Pervetustae Heidelbergensis Academiae Panegyri, ad XVI. Decembris 1606. U. ott. (Ajánlja testvéri szeretettel Thököli Istvánnak. Minden lap gazdagon díszített keretbe van foglalva).

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 288. l.

Szabó-Hellebrant, Régi m. Könyvtár III. I. rész.

Illésy-Pettko, A királyok könyve. Bpest, 1895. 219. l.