Kezdőlap

Thuránszky Herman, (thuriki),

nagyszombati kanonok, szül. 1811. jún. 10. Rózsahegyen (Liptóm.); Komáromban tanult a gymnasiumban, 1826-tól az Emericanum növendéke volt Pozsonyban, 1828-tól a bölcseletet és theologiát végezte. Nagyszombatban 1834. júl. 19. fölszenteltetett. 1833-36. nevelő volt báró Révaynál; azután nyolcz hónapig káplán Komáromban, majd 1840-ig Pesten, 1840-48-ig komáromi administrator, midőn az ányi (Esztergomm.) plébániát nyerte. Itt töltött négy év után Pesten a katonaságnál volt lelkész 1855-ig. Ekkor lett visegrádi. 1866. márcz. 5 nagymarosi plébános. 1884. júl. ünneplé aranymiséjét, mely alkalommal alesperessé neveztetett ki. 1892. nov. 5-től nagyszombati kanonok volt. Meghalt 1896. jún. 17. Nagyszombaton.

Munkája: Ünnepi szónoklat. Komárom városában a fő-piaczon Szent Iván hó 14. 1838. Pest.

Petrik Bibliog.

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 524. l.