Kezdőlap

Thuránszky Nándor,

körjegyző.

Munkája: Visszapillantás a szent-benedeki veszedelemre. Bpest, 1881.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.