Kezdőlap

Thuróczy Zsigmond,

róm. kath. plébános, szül. 1788. ápr. 26.; a bölcseletet és theologiát Nagyszombatban végezte; 1811. aug. 12. fölszenteltetett. Káplán volt több helyt. 1819. plébános lett Vicsap-Apáthin, 1829. Galánthán. 1842. nyugalomba vonult. Meghalt 1870. május 4. Pozsonyban.

Munkái:

1. Memoria Peregrinationis nationalis ex Regno Hungariae. Sub Gubernio... cardinalis Joannis Baptist. Scitovszky de Nagy-Kér... ex universo regno, Processione 3-a Septembris Posonio, ad Cellos B. Virginis Mariae in Stiria pro jubilaeo, ipse summus ecclesiae Hungaricae... Versibus elegiacis... Posonii, 1857.

2. Eminentiss. S. R. E. presbytero cardinali... Joan. Bapt. Scitovszky, populum regni, peregrinantem, ex Cellis B. Virginis Mariae 12. Sept. reducenti, in perennans gloriae monumentum. U. ott. 1857.

3. Carmen onomasticon Rev. Dno Carolo Heiller abbati S. Georgii collegiatae ecclesiae ad S. Martinum canonico, lib. reg. civitatis Posoniensis parocho pro festo nominis ejusdem die 1859. oblatum. U. ott, 1859.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 524. l.