Kezdőlap

Thuri György,

tolnai iskola-igazgató. Czvittinger Thuri Pál fiának mondja és születési helyéül Nándorfehérvárt jelöli ki. 1597. márcz. 19. a wittenburgi egyetemre iratkozott be, hová Rákóczi Zsigmondnak, Torna és Munkács urának költségén ment; itt volt még 1598-ban is. 1600. júl. 29. a heidelbergi egyetemen iratkozott be a jog és theologia hallgatására. Itt tanárának Pereus Dávidnak tetszését megnyerte és «poeta laureatus» lett. Később Benkő József szerint tolnai iskola-igazgató volt.

Munkái:

1. Epistolae Pauli Apostoli Ad Galatos et Epheseos a Graeca in pure Hebraeam linguam translatae... Witebergae, 1598.

2. Georgii Thurii Pannonii Poetae Laureati Poemata. Francofurti, 1619. (Kiadta Pereus Dávid: Deliciae Poetarum Hungarorum cz. gyűjteményében 311-354. l.

Czvittinger, Specimen 380. l.

Bod Athenas 305. l.

Ungar. Magazin 1783. III. 478. (Benkő).

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 101. l.

Szabadság (Nagyvárad) 1880. 232. n. (Márki).

Debreczeni Prot. Lap 1889. 448. l. (Dézsi L.).

Petrik Bibliogr.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 275. l.