Kezdőlap

Thurzó Ferencz,

állami főgymnasiumi tanár, szül. 1880. okt. 2. Nagybányán; ugyanott végezte 1899. a főgymnasiumot; a budapesti egyetemet négy évig látogatta. 1904. jan. tanári vizsgát tett a történelemből és földrajzból. 1901. máj. 17-től 1905. febr. 17-ig a M. Nemzeti Múzeum levéltári osztályának gyakornoka volt. 1906 óta a nagyszebei állami főgymnasium tanára.

Czikkei a Felsőbányai Hirlapban (1900. 25., 1901. 7. sz. A helynevek magyarosításáról, 1903. 6. sz. Gencsi György végrendelete 1703-ból), a Nagybánya és vidékében (1901. 12. sz. Nagybánya szereplése az 1848-49. szabadságharczban, 1903. 16. 17. sz. Nemzetiségi viszonyok Nagybánya vidékén és a nagybányai magyar helynevek, 1904. 47. sz. Levél a negyvennyolczas időkből).

Munkája: A nagybányai ev. ref. főiskola (Schola Ribulina) története 1547-1755. (Függelék. Matrix illustris Scholae Rivulinae). Nagybánya, 1905. (Művelődéstörténeti értekezések 13. sz. Ism. M. Könyv-Szemle).

M. Könyvészet 1905. és önéletrajzi adatok.