Kezdőlap

Thurzó Imre, (bethlenfalvi)

gróf, Árva vára örökös ura és a megye főispánja, Th. György nádor és ghymesi Forgách Zsófia fia, szül. 1589. szept. 11. A wittenbergi egyetemre 1615. júl. 27. iratkozott be, hol az egyetem rectora is volt. 1617. átvette az árvamegyei főispánságot. 1621-ben mint Bethlen biztosa vett részt a nikolsburgi békekötésben. Ugyan ott halt meg 1821. okt. 19. Vele kihalt a Thurzók árvai ága is.

Munkái:

1. Horae primae Exercitationum Oratoriarum... Wittebergae, 1615.

2. Rectoratus Academicus, id est, Orationes, Quas... Rector hactenus Academiae Wittenbergensis &c officii caussa publice habuit. U. ott, 1616.

Kéziratban Kovachich Scriptoros Minores Budae, 1798. I. 41. l. szerint: Iter Wittenbergense, hoc est brevis et succincta descriptio eorum, quae tam Wittenbergae, quam alibi locorum eundo, et redeundo... vidit et summa industria observavit anno 1615. 7. Juliusque anno 1616 diem 2 mensis Julii aetatis suae 18. (A Hedervári-Viczay-féle levéltárban); Anno 1618. Memorabilia ex Diario Com. Emerici Thurzó. (Rajcsányi Ádám régiséggyűjteményében).

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 120. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 202., 209. l.

Figyelő, XVIII. 385. l.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész 343., 349. l.