Kezdőlap

Tiber Ágoston,

nyug. főreáliskolai tanár, szül. 1844. ápr. 27. Kőszegen (Vasm.); gymnasiumi és theologiai tanfolyamot végzett; a német nyelvből, irodalomból és latin nyelvből tanárvizsgálatot tett; 1862-72. cziszterczi rendi tanár volt Egerben. 1872-ben a rendből kilépett és azon év okt. 1-től póttanár volt a budapesti II. ker. állami főreáliskolában, hová 1873. máj. 14. rendes tanárnak nevezték ki. 1906. nov. 1-től szabadságon volt és 1907. aug. végével nyugalomba vonult.

Czikkeket írt a budapesti II. ker. főreáliskola Értesítőjébe (1880. Gőthe tanuló évében); a Havi Szemlébe (1887); a Tanáregylet Közlönyébe (1887); német nyelvi és irodalmi tankönyveket birált (1875-76).

Munkái:

1. A német helyesírás szabályai gyakorlatokkal és helyesírási szótárral ellátva. A felsőbb nép-, polgári- és középiskolák használatára. Bpest, 1881. (Schwicker J. Henrikkel).

2. Emlékezés dr. Say Móriczról. U. ott, 1885. (Különny. a budapesti II. ker. főreáliskola Értesítőjéből).

3. Goethe Dichtung und Wahrheit. Szemelvényes kiadás. Magyarázta... U. ott, 1900.

Kiszlingstein Könyvészete.

Rainer Ferencz, Tanári Névkönyv. Bpest, 1893. 36. l.

A budapesti II. főrealiskola Értesítője 1908. 171. l.