Kezdőlap

Tibold Őzséb Károly,

zircz-cziszterczi-rendi áldozópap és tanár, szül. 1838. okt. 29. Pápán (Veszprémm.); a 70-es években a pécsi kath. főgymnasiumban a történelem és földrajz tanára volt. Meghalt 1892. ápr. 3. Herczegfalván. Nevét Tipoldnak is írták.

Munkája: Világtörténelmi helyek zsebszótára, különös tekintettel hazánkra. Tanodai és magánhasználatra. Pécs, 1871. (Ism. Századok 1870. 734., 736. l.).

Kéziratban: Welser Világtörténelme és Műveltségi történelem. (Ez utóbbi a zirczi apátság könyvtárában).

Petrik Könyvészete.

Nemzet 1892. 97. sz. (Nekr.).

Várady Ferencz, Baranya multja és jelenje. Pécs, 1896. I. 418. l.