Kezdőlap

Tichy Ákos

nyomdász, T. Ákos nyomdász és Szekeres Mária fia, szül. 1864. márcz. 7. Nagyváradon; ugyanott végezte iskolai tanulmányait és atyjánál tanulta a betűszedést. Később Pestre került és a Pesti könyvnyomda részvénytársaság javítnoka volt. Meghalt 1901. aug. 4. Budapesten.

Sok czikket, elbeszélést, rajzot írt a Nyomdászok Évkönyvébe (1890-95), a Grafikai Szemlébe (1895. Az idei naptárakról, 1897. A magyar helyesírás szabályai), az Ország-Világba (1895., 1897., 1899., 1900. Rajzok) és több vidéki hirlapba tárczákat.

Szerkesztette a Magyar Nyomdászok Évkönyvét 1897-től 1901-ig.

Álnevei: Bihari (a vidéki lapokban) és Tikos (az Ország-Világban).

1901. Grafikai Szemle 8. sz., Vasárnapi Ujság 32. sz. (Nekr.), Budapesti Hirlap 214. sz. és Firtinger Károly nyomdász szives közlése.