Kezdőlap

Tichy Alajos,

könyvnyomtató Nagyváradon, hol 1862. júl. 18. meghalt, 53. évében.

Munkája: Üdvözlet, melylyel... Dr. Bémer László úrnak a nagyváradi deák szertartású püspöki székbe igtatása alkalmával tisztelg. Nagyvárad, 1843. (Költ.).

Hellebrant Árpád szives közlése és gyászjelentés.