Kezdőlap

Tichy Ferencz.

Munkája: Philosophische Bemerkungen über das Studienwesen in Ungarn. Pest, Ofen und Kaschau. 1792. (Melyben a sajtószabadságot kitünő érvekkel védelmezte.)

Ballagi Géza, A politikai irodalom Magyarországon, Bpest, 1888. 761. l.

Petrik Bibliogr.