Kezdőlap

Tichy Róbert-Rupert,

posta- és távirófőtiszt Budapesten.

Munkája: Vezérfonal a franczia nyelv megtanulására. Posta- és távirdaközegek használatára. Bpest, 1893. Három füzet.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.