Kezdőlap

Tietz A.,

antiquarius Budapesten.

Munkája: Vezéreszmék Széchenyi István gróf műveiből. Irta Peregrinus. Bpest, 1887. (Németül: U. ott).

Petrik Géza és Tietz A. szives közlésük után.