Kezdőlap

Tihanyi Ferencz,

a bpesti I-III. kerületi járásbiróságnál telekkönyvvezető.

Szerkesztette a Telekkönyvi Szaklap cz. havi folyóiratot 1894. szept. 30-tól 1898 végeig.

A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példányiról.