Kezdőlap

Tihanyi Gál,

bölcseleti doktor, szent-Benedekrendi áldozópap és tanár, szül. 1875. jún. 26. Pápán (Veszprémm.); 1893. lépett a rendbe és azóta Pápán, Komáromban és Sopronban tanárkodott; jelenleg Zalaapátin tanár; 1908-ban tett bölcseletdoktori szigorlatot; a komáromi múzeum-egyesület ott tartózkodása alatt könyvtárőrévé választotta.

Sok czikket írt a Komáromi Ujságba és az Egyetemes philologiai Közlönybe (1906.); egyházi beszédje van a Szent-Gellért társaság Értesítőjében (1905).

Munkái:

1. Helyesírásunk küzdelmei. Komárom, 1906. (Különny. a Komáromi katholikus gymnasium Értesítőjéből).

2. A názáreti Jézus, a világ és az oltári szentség Istene. Hat nagybőjti szent beszéd. Irta Hansjakob Henrik, ford. Győr, 1908. (Különny. a Borromaeusból).

Komáromi Ujság 1908. 26. 38. sz.

Magyarország Vármegyéi. Komárom vármegye. Bpest, 1908. 373. l.