Kezdőlap

Tihanyi Károly,

városi hivatalnok, szül. 1859-ben Pécsett, hol négy reáliskolai osztály végzett, mire a vasuthoz került távírónak; innét a vasuti osztálymérnökséghez helyezték át; itt azonban csak négy évig maradt és egy új pécsi napilaphoz, a Pécsi Friss Ujsághoz szegődött főmunkatársnak, melyet később maga vett át; a lap azonban csakhamar megszünt, mire őt Pécs város rendőrségi iktatónak választotta.

Tárczákat, elbeszéléseket sat. írt a Pécsi Napló, Pécsi Figyelő, Somogy, Zala, Budapest és a new-yorki Magyar Hiradó cz. hirlapokba; négy regénye jelent meg a helyi lapokban: Gyermekükért, A kik megélnek, ha szeretnek, Bocskoros nemesek, Jézus és Jehova.

Munkái:

1. Gondüző. Pécs,... (humorisztikus tárczák).

2. Kari tárczák. U. ott,...

Népszínművét: A kurucz asszony, melyet Lantos Józseffel írt, beadta a fővárosi népszinháznak.

Önéletrajzi adatok.