Kezdőlap

Tikos Imre,

mérnök, szül. 1851. máj. 29. Debreczenben; gymnasiumi tanulmányait u. ott befejezvén, 1871-75. a budapesti műegyetem hallgatója volt. Mérnöki oklevelet nyert és 1876-ban Debreczen város helyettes. 1878. pedig rendes mérnöke lett. 1896 óta a főmérnök állandó helyettese.

Czikkei a Zelizy Dániel által szerkesztett: Debreczen sz. kir. város egyetemes leírásában (1882) Földrajzi ismertetés, domborzati viszonyok ismertetése, Vízrajzi ismertetés, és ugyanezen munkához csatolva kiadta Debreczen város térképét és ugyanezen évben Debreczen város és Hajdúmegye kicsinyített térképet is.

Munkája: Statisztikai adatok Magyarország városai és nagyobb községeinek közvilágítása állapotáról. Debreczen, 1898.

Kiszlingstein Könyvészete és önéletrajzi adatok.