Kezdőlap

Timár Károly,

a nagy-szebeni ref. egyházmegye nyug. főgondnoka, vízaknai földbirtokos, 1848-49-diki honvéd főhadnagy; szül. 1824. márcz. 12. Vízaknán (A.-Fejérm.); az erdélyi gazdasági egyesületnek Kolozsvárt sokáig volt titkára; a kolozs-monostori gazdasági intézet tanára 1869-70-ben; ekkor leköszönt. Meghalt 1905. szept. 8. Maros-Szent-Királyon 82 éves korában.

Alapította az Erdélyi Gazda cz. lapot 1869. ápr. 15., melynek 1870-ig szerkesztője volt.

Balás Árpád, Magyarország gazdasági szakoktatási intézményei. Magyar-Óvár, 1897. 237. l.

Budapesti Hirlap 1905. 251. sz.

Vasárnapi Ujság 1905. 39. sz. (Nekr.) és a m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példányairól.