Kezdőlap

Timár László,

a m. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetősége forgalmi osztályának hivatalnoka volt.

Munkája: A m. kir. államvasutak utasításainak és szabályrendeleteinek betűsoros tárgymutatója. 2. kiadás. Kolozsvár, 1887.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.