Kezdőlap

Tímár Pál,

állami főgymnasiumi igazgató, szül. 1865. Győrszigeten; 1888. tanári vizsgát tett a németből és latinból; 1903 óta a budapesti VII. kerületi állami főgymnasium igazgatója.

Czikkei a Máramarosban (1888. 11. sz. Egy érdekes emlék az 1848-ki márcziusi nagy napokból), az Egyet. Philologiai Közlönyben (1888. A kereszténység apperczeptiója a germán pogányság által, 1890. Schiller Demetriusa, 1895. könyvism.).

Munkái:

1. Német nyelv- és olvasó-könyv középiskolák számára. I. köt. Reáliskolák I., II., gymnasiumok III., IV. oszt. számára. Bpest, 1899. (2. kiadás. 1903., 3. k. 1908. U. ott.).

2. Német olvasókönyv középiskolák számára. II. rész. Reáliskolák III. IV., gymnasiumok V., VI. oszt. számára. U. ott, 1901. (2. kiadás. Magyarázó jegyzetekkel és a német vers ismertetésével. U. ott, 1906.).

3. Rendszeres német nyelvtan gymnasiumok V., VI., reáliskolák III-VI. osztálya számára. U. ott, 1901

M. Könyvészet 1901.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 37. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.