Kezdőlap

Timkó Imre,

m. kir. osztálygeologus a m. kir. földtani intézetben, előbbinek testvérbátyja, szül. 1875. okt. 21. Ungvárt; középiskoláit szülővárosában, egyetemi tanulmányait a budapesti egyetem bölcseleti fakultásán végezte. 1896-97-ben a M. Nemzeti Múzeum ásvány-őslénytani osztályán gyakornok, 1897-98. a budapesti egyetem állattani és comparativ anatomiai tanintézeténél assistens volt. 1898-ban a m. kir. földtani intézethez geologussá neveztetett ki s egy évre a m.-óvári gazdasági akadémiára küldetett agrikulturchemiai és talajismereti tanulmányok czéljából. Mint geologus az országos agrogeologiai osztály keretében működik. 1908-ban nagyobb utat tett Oroszországban, annak talajismereti intézményeit s főleg Déloroszország szteppjeit tanulmányozván. Ugyanez év folyamán hasonló czélból Alsó- és Felső-Ausztriát, továbbá Bajoroszág egy részét utazta be.

Czikkei a Földrajzi Közleményekben (1904. Az ecsedi láp; németül és francziául u. ott); az Urániában (1904. Az ecsedi lápról); a M. kir. Földtani Int. Évkönyvében (1905. Az ecsedi láp agrogeologiai viszonyai másokkal együtt, németül is u. ott); a Földtani Közlönyben (1908. Adatok hazai síklápjaink agrogeologiájához, németül is u. ott); a Magyarország vármegyéi és városaiban. Komárom vármegye. (Bpest, 1907. Komárom vármegye természeti viszonyai).

Munkái:

1. Kéménd és Páld községek környékének agrogeologiai viszonyai. Bpest, 1900. (M. kir. Földtani Intézet 1898. évi Jelentése. Németül: U. ott, 1901.).

2. Jászfalu, Csúz, Für községek (Komáromm.) környékének agrogeologiai viszonyai. U. ott, 1901. (M. kir. Földt. Int. 1899. Jelentése. Németül: U. ott, 1902.).

3. Udvard, Perbete, Bagota, Naszvad, Bajcs (Komáromm.) községek és Érsekujvár város (Nyitram.) határának részletes agrogeologiai felvétele. U. ott, 1902. (M. kir. Földt. Int. 1900. évi Jelentése. Németül: U. ott, 1903.).

4. Szimő, Kamocsa, Gúta és Szentpéter községek (Komáromm.) környékének agrogeologiai viszonyai. U. ott, 1903. (M. kir. Földt. Intézet 1901. évi Jelentése. Németül: U. ott, 1903.).

5. Keszegfalva, Nemesócsa, Aranyos, Marczelház, Martos községek (Komáromm.) környékének agrogeologiai viszonyai. U. ott, 1904. (M. kir. Földt. Int. 1902. évi Jelentése. Németül: U. ott, 1904.).

6. A Csallóköz centrális részének (Nyárasd, Vajka, Kulcsod határolta területnek) agrogeologiai viszonyai. U. ott, 1905. (M. kir. Földt. Int. 1904. évi Jelentése. Németül: U. ott, 1905.).

7. Agrogeologiai jegyzetek a Szigetközből: Prenéz és környékének agrogeologiai viszonyai. U. ott, 1905. (M. kir. Földt. Int. 1904. évi Jelentése. Németül: U. ott, 1906.).

8. A Pilis hegység és a Szentendre-visegrádi hegyvidék; továbbá a Duka-Veresegyháza közötti dombvidék agrogeologiai viszonyai. U. ott, 1906. (M. kir. Földt. Int. 1905. évi Jelentése. Németül: U. ott, 1907.).

8. Agrogeologiai megfigyelések Budapest környékén. U. ott, 1907. (M. kir. Földt. Int. 1906. évi Jelentése. Németül: U. ott, 1908.).

10. Budapest dunajobbparti környékének, továbbá Gödöllő-Isaszeg vidékének agrogeologiai viszonyai. U. ott, 1907. (M. kir. Földt. Int. 1907. évi Jelentése. Németül: U. ott, 1909.).

Önéletrajzi adatok.