Kezdőlap

Timon Béla,

mérnök, előbbinek öcscse, szül. 1852. jún. 1. Egerben; a gymnasiumot ott és Budán végezte; a műegyetemet öt évig Bécsben hallgatta, hol oklevelet nyert. Tanulmányainak befejezése után 18 évig váltakozva, hol a középtiszai, hol a heves-szolnok-jászvidéki ármentesítő társulatnál volt mint mérnök alkalmazásban. 1894. aug. 1. óta az egri főkáptalan uradalmi mérnöke. Neve akkor lett ismertté, mikor az országos vízépítési hivatalnak a Tisza-szabályozás tovább folytatására vonatkozó tervezetét 1891-93. megjelent tanulmányaiban megbírálta.

Vízügyi kérdésekkel foglalkozó czikkei a Mérnök- és Építész-egylet Közlönyében, a Gazdasági Mérnökben és egyéb szaklapokban jelentek meg. A Pallas Nagy Lexikona 11. kötetéig a víz- és hídépítészeti részét írta és szerkesztette.

Munkái:

1. Hogyan szabályozzák nálunk a Tiszát? Bpest, 1892.

2. A Tisza folytatólagos szabályozására vonatkozó törvényjavaslat egyik hiányáról. U. ott, 1892. (Különnyom. a Gazdasági Mérnökből).

3. Elfogadható-e a Tisza-szabályozási törvényjavaslat? U. ott. 1893.

4. Néhány szó a Tisza szabályozásáról. Eger, 1896.

5. A Sóspatak-Homoród Bálkányér vizének levezetésére vonatkozó javaslata. U. ott, 1897.

Pallas Nagy Lexikon XVI. 191. l.

Magyarország Vármegyéi. Heves vármegye. Bpest, 1909. 405. l.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.