Kezdőlap

Timon Sámuel (schmerhoffi),

bölcseleti és theologiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és történetíró, T. János és Hrabowszki Borbála fia, szül. 1675. júl. 20. Turnán (Trencsénm.), hova elődei külföldről költözhettek be; 1693. okt. 18. lépett a rendbe; miután Nagyszombatban az ékesszólástant nyolcz évig, a theologiát Kassán öt évig tanította, a hittérítői pályára szánta magát; azonban betegeskedése miatt rendházi főnök lett több helyt és a hazai történetírással foglalkozott. Meghalt 1736. ápr. 7. Kassán.

Munkái:

1. Syllabus vocabulorum Grammaticae Emanuelis in ordine digestus. Tyrnaviae, 1702.

2. Celebriorum Hungariae Urbium & Oppidorum topographia. Pars Secunda. Pannoniam novam complexa... Tyrnaviae, 1702. (Névtelenül. A Hidi Gergely által írt I. részszel egybefoglalva, saját bővítéseivel újra kiadta Szerdahelyi Gábor. Viennae, 1718. Újabb kiadások. Cassoviae, 1732. és 1770.).

3. Dies Peripateticus. Hoc est Philosophicus & Ambulatorius... U. ott, 1708. (Névtelenül.)

4. Corona Regni Hungariae... Carolo VI. Imperatore tempore impositi diadematis, a Collegio Tyrnaviensi oblatam. Tyrnaviae, 1712. (Névtelenül).

5. Synopsis novae chronologicae Regnorum Hungariae, Croatiae, Dalmatiae etc. Pars I. et II. a nativitate S. Stephani primi regis hungarorum inchoata. Pars III. Ab anno 1458 ad 1526. perducta. U. ott, 1714, 1715. (Újabb kiadásai: Epitome chronologica... usque ad annum 1576. typis edita, nunc denuo accurate revisa, in multis correcta, aucta & usque ad annum 1736. producta. Rost Tamás jezsuita által. Cassoviae, 1736. és Claudiopoli, 1764. ívrét.).

6. Purpura Pannonica, sive vitae et gestae S. R. E. cardinalium, qui aut in ditionibus sacrae coronae Hungaricae nati cum regibus sangvine conjuncti, aut episcopatibus Hungaricis potiti fuerunt... Tyrnaviae, 1715. (Névtelenül. Cum additamentis. Cassoviae, 1745. Aucta et emendata. Claudiopoli, 1746. Skoda György jezsuitának is tulajdonítják).

7. Imago antiquae Hungariae, repraesentans terras, adventus res gestas gentis hunnicae. Historico genere strictim perscripta. Cassoviae, 1733. (Újabb kiadásai: Tyrnaviae, 1735., Viennae, 1754., Viennae, Pragae et Tergesti, 1762., Cassoviae, 1766.).

8. Imago novae Hungariae, repraesentans regna, provincias, banatus et comitatus ditionis hungaricae Historico genere strictim perscripta. Cassoviae, 1734. (Újabb kiadásai: Tyrnaviae, 1735., Viennae, 1754. és Viennae, Pragae, Tergesti, 1762.).

9. Tibisci Ungariae fluvii notio, Vagique ex parte... Cassoviae, 1735. (Újabb kiadása. U. ott, 1767.).

10. Opusculum theologicum, in quo quaeritur, an et qualiter possit Princeps Catholicus in ditione sua retinere haereticos, vel contra poenes eos aut exilio ad Fidem Catholicam amplectendam cogere... Tyrnaviae, 1721. (Mások Szerdahelyinek tulajdonítják).

Kézirati munkáit felsorolja Stoeger. Ezek közül a budapesti egyetemi könyvtárban a Kaprinay gyűjteményében (A. fol. Tom. XXXVII.): Annales regni Hungariae ab anno 1598-1662 perducti, 93-100 és 121-124. l. Kazy Historiájában felhasználta.

Horányi, Scriptores III. 406. l.

Stoeger, Scriptores 365. l.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 584. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai X. 222. l.

Szabó Károly, Régi Magyar Könyvtár II. 582., 640. l.

Petrik Bibliogr.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VII. 27. h.