Kezdőlap

Timon Zoltán,

a m. kir. állami fa- és fémipari szakiskola igazgatója Aradon.

Munkái:

1. Józan erkölcs. Egészségtani erkölcstan. Arad, 1902. (Ism. Vasárnapi Ujság 12. sz., Budapesti Hirlap 48. sz.).

2. Magyar kivándorlás és a nemzeti megujhodás politikája. U. ott, 1904.

3. Okszerű magyar helyesírás. U. ott, 1906.

4. Nők és ifjak. Szesz és dohány bőjtje. U. ott, 1906.

M. Könyvészet 1902., 1904. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.