Kezdőlap

Tinódi Lajos (többen rejlenek e név alatt).

Munkáik:

1. Az uj peleskeiek, nagy népies bohózat dalokkal és tánczczal 5 felv. Egy franczia darab felhasználásával írta..., zenéje Erkel Elektől. Bpest, 1877. (Kőnyomat. Először adták a budapesti Népszínházban 1876. okt. 14.).

2. A harcztérről, ered. bohózat dallal, tánczczal 4 felv. U. ott, 1877. (Először a Népszínházban nov. 3.).

Kéziratban: A tündérhaj, farsangi bohózat, dallal, tánczczal, egy franczia darab után. (Először adták a Népszínházban 1877. jan. 21.).

Fővárosi Lapok 187., 238. sz.

Magyarország és a Nagyvilág 1876. 43. sz. és a m. n. múzeum példányáról.