Kezdőlap

Tipray (Trattner) János,

nevelő és tanító, franczia nyelvmester, ki a bécsi prot. theologiai intézetben végezte tanulmányait; előbb Sopronban és Győrött volt tanító, majd a 30-as években Budapestre jött; itt számos évig mint nevelő és tanító működött a b. Podmaniczky gr. Szapáry és más főúri családoknál és tanintézetekben is. Meghalt 1881. okt. 18. a budapesti szegények házában 77 éves korában.

Munkái:

1. Gyakorlati franczia nyelvtan. Útmutatás a franczia nyelv rövid idő alatti könnyű és alapos megtanulására. Két tanfolyam. Pest, 1860. (2. kiadás. Bpest, 1886. 3. jav. kiadás. Átnézte Varga Bálint. U. ott, 1893.).

2. Állatország képekben. Az ifjúság számára. Hoffmann V. és mások nyomán. 131 ábr. U. ott, 1863. (Trattner János névvel).

3. Természetrajz. Tanodai és magán használatra. Szín. ábr. II. tanfolyam. 2. kiadás. U. ott, 1863. (Trattner névvel. Az I. tanfolyamot Gyurits Antal írta).

4. Magyar-német és német-magyar zsebszótár. Két rész. Bpest, 1874. (3. kiadás: Magyar és német iskolai szótár cz. Teljesen átdolgozta Schuber Mátyás. U. ott, 1900-1901.). Írt még: «Első olvasókönyv» és «Magyar-német levelező és beszélgetések» cz. munkákat.

Petrik Könyvészete, Bibliogr. és M. Könyvészet 1886-1900.

Vasárnapi Ujság. 1881. 44 sz. (Nekr.)