Kezdőlap

Tipray Tivadar,

a M. N. Múzeum könyvtárának segédőre, Budán született és az itteni főgymnasiumban és a pesti egyetemen tanult, hol történeti és irodalomtörténeti tanulmányait 1869. befejezvén, a M. N. Múzeum könyvtárában, mint napidíjas nyert alkalmazást. Itt részt vett a könyvtárrendezés munkájában. 1871. nov. 20. könyvtári segéddé, 1875. máj. 6. segédőrré nevezték ki. Meghalt tizenhat havi súlyos betegség után 1880. decz. 9. Budapesten 35-dik évében.

Legtöbbet a Magy. Könyv-Szemlébe dolgozott, melynek irodalmi rovatát a folyóirat fönállásától (1876) fogva állandóan vezette; ebben főczikke (1877. Adalékok a czigányokról szóló irodalomhoz); a Figyelőben (1877. III. A M. N. Múzeum irodalomtörténeti kiállítása).

M. Könyv-Szemle 1880. 372. l.

Pesti Napló 1880. 51. sz. (Nekr.).

A M. N. Múzeum 1802-1895. Bpest, 1896. 78. l. és gyászjelentés.