Kezdőlap

Tipula Gyula

hirlapíró, 1848-49. honvédhuszár kapitány; a Terézianum növendéke volt; de a haza hívó szavára ő is beállott a nádorhuszárokhoz s csakhamar hadnagy lett, majd főhadnagy és a Görgey táborába került, egyideig segédtisztje is volt a fővezérnek. Részt vett a Görgey hadtestének minden csatájában; Görgeynek mindvégig rajongó híve volt. a fegyverletétel után ő is kibujdosott; majd visszatérve, folytatta tanulmányait. később az ujságírásnak szentelte életét és a Vasárnapi Ujság szerkesztőségébe került, mint a lapnak, valamint melléklapjainak is katonai czikkírója és fordítója. Sok nyelvet beszélő művelt férfiú volt, a ki különösen az angol irodalomért lelkesült. Több mint harmincz évet töltött a hirlapírás szolgálatában. Régi honvéd álnév alatt vagy névtelenül dolgozott. Meghalt 1907. okt. 4. Budapesten 78 éves korában.

Czikkei a Hölgyfutárban (1855. 66-69., 91-93. Dickens után ford.); a Ludovika Akadémia Közlönyében (1877. Az orosz hajóhad, francziából, 1878. A plevnai harczok, angolból, 1880-81., 1883.) sat.

Pesti Hirlap 1907. 237. sz.