Kezdőlap

Tirtsch Gergely.

Munkája: A socialismus erkölcsi alapja. Balassa-Gyarmat, 1899. (Ism. Prot. Szemle).

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.