Kezdőlap

Tisza Etelka (boros-jenői),

zeykfalvi Zeyk Károly volt országgyűlési képviselő neje, szül. 1858. nov. 28. Esküvője Mező-Nagy-Csánon 1893. május 27-én volt.

Czikkei a P. Hírlapban (Életet életért, Mindörökkön örökké).

Munkái:

1. Leila a szigeten. Tytler Anna Frater után angolból ford. Képekkel. Bpest, 1891.

2. Leila otthon. Tytler után angolból. U. ott, 1891. Képek.

3. Leila Angliában. Tytler után angolból. U. ott, 1891. képekkel.

4. Hires gyermekek. Külföldi művekből fordítva. U. ott, 1891. (Ism. Vasárnapi Ujság 52. sz.).

5. Szünórák. Angol elbeszélések az ifjúság számára. U. ott, 1891.

6. Nagy és dicső emberek történetei. Angol források után. U. ott, 1892.

7. Valószínű elbeszélések. U. ott, 1891.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

M. Nemzetségi Zsebkönyv. Nemes Családok. Bpest, 1905. 622. l. és a m. múzeumi könyvtár példányairól.