Kezdőlap

Tiszaujhelyi István (a Hunt-Pázmán nemzetségből),

T. Pál és Lengyelfalvi Erős Éva fia, valószínűleg Huszton született; 1679-ben Kolozsvárra került Apafi Mihály fejedelem udvarába, hol barátjával, Óvári Keszei Jánossal Bornemissza Anna megbízásából Topheus Mihály ref. püspök prédikáczióit a templomban hallás után leírták és «A szent zsoltárok resolutiója» cz. 1683. kiadták Topheus revideálása után a fejedelem költségén. Ők ketten voltak az első magyar gyorsírók. 1685. aug. 9. iratkozott be a franekeri, 1686. a leydeni egyetemre. 1688-ben mint főjegyző visszakerült szülőföldjére Ugocsa megyébe, a hol 1704 után meghalt.

Üdvözlő verseket írt Apáti Miklós doktori értekezéséhez és Nógrádi Benedekéhez (mindkét munka Leydenben 1686. jelent meg).

Kézirati bejegyzései maradtak: «A szent zsoltárok resulotiója»-nak azon példányában, mely Révész Kálmán kassai ref. lelkész birtokában van.

Bod, M. Athenas 294. l. és Szent Policarpus 112. l.

Benkő József, Transsylvania II.

Cserei Mihály Krónikája 1686.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 581. l.

Történelmi Tár 1886. 797. l.

Nagy Iván, (Folyóirat) III. 52. l.

Gyorsírástörténelmi Lapok 1899-1900. Debreczen és Téglás Géza szives közlése.