Kezdőlap

Tivolt János,

zalaegerszegi lakos.

Munkája: 1848. Szocziálpolitikai fejtegetések. Nyom. Kolozsvárt (1907.).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.