Kezdőlap

Toepler János Károly Ágost,

orvosdoktor, előbbinek testvérbátyja, gyakorlóorvos Sopronban; született 1798. augusztus 9. Sopronban, hol az evang. lyceumban tanult; 1817-től a bécsi egyetemen orvostudományokat hallgatott, hol 1823. orvosdoktor és sebész-mester lett. Visszatérve szülővárosába, ott mint gyakorló-orvos működött és 1843-ban városi tisztiorvossá választották. Midőn a m. orvosok és természetvizsgálók 1847. Sopronban tartották gyűlésüket, titkáruknak választották. Meghalt 1850. okt. 6. Gyalokán cholerában.

Czikkei az Orvosi Tárban (1848), a M. orvosok és természetvizsgálók Munkálataiban (VIII. 1863. Sopron városának történeti vázlata eredetétől kezdve a XVI. századig, Bonczolatok).

Munkája: Dissertatio inaug. philos.-medica de ratione et experientia duobus medicinae fundamentis. Vindobonae, 1823.

Oedenburger Stadt- und Landbote 1850. 74. sz. (Nekr).

Szinnyei Könyvészete.