Kezdőlap

Tofeus (Dobos) Mihály,

erdélyi ref. püspök, szül. 1624. szept. 29. Székelyhidon; Debreczenben tanult, honnét külföldre ment és 1646. szeptember 29. a franekeri egyetem hallgatója lett; 1647. az utrechti, 1648. szept. 29. a harderwijki, decz. 5. a leideni egyetemre iratkozott be, melyen 1649. júl. theologiai doktori oklevelet szerzett. Hazájába visszatérve, előbb nagyváradi, 1651 végétől pedig sárospataki tanár volt, míg 1653 végén vagy 1654 elején Bodrogkeresztúrba, 1656. diószegre lelkésznek ment. Innét még ez évben a nagybányai egyház is hívta, de nem fogadta el a meghívást, 1658. áprilistól már Szatmáron működött; végre 1655 tavaszán Apafi Mihály udvari papja s 1679. jún. erdélyi püspök lett. E hivatalában első dolga volt a Gilányi Gergely-féle veszélyben forgó tekintélyes hagyatékot erélyes fellépésével az egyház javára biztosítani s illetőleg kézhez venni. Heves összeütközése volt Horvát András luth. hittudóssal, később pedig Erdélyben a coccejanusok és cartesianusok ellen folytatott erős küzdelmet. Meghalt 1684. okt. 23. Gyulafehérvárt.

Munkái:

1. Quaestio Historica-Theologica De Translatione Imperii a Graecis ad. Francos. Quam... proponit Michael Tophaeus... Trajecti ad Rhenum, 1647.

2. Disputatio Theologica Inauguralis de actuali Dei providentia. Quam...publico examini subjicit Michael Tovfaeus... Lugduni Batavoru, 1649.

3. Disputatio Theologica De Perseverantia Sanctorum (prima et secunda)... Sub Praesidio Michaelis Toufaei... Varadini, 1650-1651.

4. A Szent Soltárok Resolutiója... Kolosvár, 1683. (Névtelenül).

Bod, M. Athenas 294. l. és Szent Polikarpus 109. l.

Budapesti Szemle IV. 1858. 223. l.

Házi Kincstár 1862. 220. l.

Szabó-Hellebrant Régi M. Könyvtár I. 534. II. 211. III. 1. rész 512., 524. l.

Erdélyi Figyelő 1879. 1. sz.

Szolnok Doboka 1879. 47., 48. sz. (T. levelei Teleki Mihályhoz).

Sárospataki Lapok 1889. 47. sz.

Koncz József, Tofeus Mihály erdélyi ev. ref. püspök élete. Kolozsvár, 1893. (Különnyom. a Kolozsvári Közlönyből).

Zoványi, Theologiai Ismeretek Tára III. 331. l.