Kezdőlap

Tokaji János,

ref. lelkész, szül. 1825. máj. 1. Fogarason; tanult Nagyenyeden a Bethlen főiskolában és u. ott végezte a theologiát is. 1848-ban Maros-Bogáton papnak választották. E községet megmentette az oláhok dulásától és ugyanott a magyarságot erősítette. Meghalt 1903. decz. 28. Maros-Bogáton.

Munkája: Házi és iskolai nevelés. Arad, 1868. (Baló Benjamin szerk. Kegyelet Koszorúban. Gróf Gyulai Ferencz felett 1867. szept. 29. Maros-Bogáton tartott gyászbeszéde).

Petrik Könyvészete.

Tokaji Jánosné, Tokaji János m.-bogáti ref. lelkész élettörténete. 1905. és Kuszkó István szíves közlése.