Kezdőlap

Tokaji Jánosné,

előbbinek neje, 1833-ban Magyar-Régenben; meghalt 1906. jan. 11.

Költeményei és czikkei jelentek meg a vidéki hirlapokban és a kolozsvári Ellenzékben (1904. 39. sz. czikk, nov. 23. költ.).

Munkája: Tokaji János m.-bogáti lelkész élettörténete... 1905.

Kuszkó István szives közlése.