Kezdőlap

Tokay Lajos,

a balassa-gyarmati könyvnyomda részvénytársaságnak előbb könyvelője, 1892 óta igazgatója.

Munkája: A balassa-gyarmati takarék- és hitelintézet részvénytársulat 25 éves története 1872-1897. Balassa-Gyarmat, 1897. (Szerző és másoknak fénynyom. arczk.).

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.